D-Contact

D-Contact

  • $77.40
    Unit price per 


ชื่อสินค้า : D-Contact 
ยี่ห้อ : D-Contact 
น้ำหนัก : -
หน่วย : 1 กล่อง

คำอธิบาย : D-Contact 
- ช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดด
- ช่วยถนมอสายตา
- ช่วยให้เส้นเลือดฝอยในลูกตาสะอาด
- ช่วยบำรุงแลัเพิ่มความสามารถของสมองกับท้ายทอยที่ใช้ในการควบคุมการมองเห็น
- ช่วยต้านอนุมูลอิสระ

We Also Recommend