Mobic 7.5 mg ลดบวมจากภาวะไขข้ออักเสบ **มีให้เลือก1แผง,3แผง**

  • $19.00
    Unit price per 


 

ชื่อสินค้า: บรรเทาอาการเจ็บปวด ลดบวมจากภาวะไขข้ออักเสบ 

ยี่ห้อ: Mobic7.5 mg

น้ำหนัก: 1

หน่วย:

คำอธิบาย: ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะอักเสบของข้อ เช่น ไขข้อกระดูกอักเสบ (osteoarthritis) ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis)

ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (juvenile rheumatoid arthritis)
ยานี้ใช้อาจเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะไขข้อกระดูกสันหลังอักเสบ (ankylosing spondylitis)