Nesvita   รสข้าวโพด 276 g. (12 ซอง)

Nesvita รสข้าวโพด 276 g. (12 ซอง)

  • $22.80
    Unit price per 


ชื่อสินค้า: Nesvita   รสข้าวโพด 276 g. (12 ซอง)


ยี่ห้อ: Nesvita


น้ำหนัก: 276 g.


หน่วย: 1 ถุง (12 ซอง)

คำอธิบาย: Nesvita ง่ายๆแค่ ฉีกซอง เทใส่แก้ว เทน้ำร้อนใส่ อร่อย กลมกล่อม