Nesvita   น้ำตาลน้อยกว่า 55% 350 g. (14 ซอง)

Nesvita น้ำตาลน้อยกว่า 55% 350 g. (14 ซอง)

  • $22.80
    Unit price per 


ชื่อสินค้า: Nesvita   น้ำตาลน้อยกว่า 55% 350 g. (14 ซอง)


ยี่ห้อ: Nesvita


น้ำหนัก: 350 กรัม


หน่วย: 1 ถุง (14 ซอง)

คำอธิบาย: Nesvita ง่ายๆแค่ ฉีกซอง เทใส่แก้ว เทน้ำร้อนใส่ อร่อย กลมกล่อม