ปลาช่อนต้มโคล้งมัจฉาลุยเพลิง ลุงพงษ์...ลุงพุง

ปลาช่อนต้มโคล้งมัจฉาลุยเพลิง ลุงพงษ์...ลุงพุง

  • $27.40
    Unit price per 


ชื่อสินค้า: ปลาช่อนต้มโคล้งมัจฉาลุยเพลิง

ยี่ห้อ: ลุงพงษ์...ลุงพุง

น้ำหนัก: 500  g.

หน่วย: 1 ถุง

 

คำอธิบาย: ปลาช่อนต้มโคล้ง มัจฉาลุยเพลิง ลุงพงษ์...ลุงพุง ไม่ปนเปื้อนวัตถุกันเสีย สินค้าขึ้นชื่อของตลาดสามชุกร้อยปี

 

หมายเหตุ: